Kursplan för Genusvetenskap A - Uppsala universitet

1494

Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial

Vissa tongivande marxistiska feminister, som Johanna Brenner, har varit samman intersektionella perspektiv med postmodernism och identitetspolitik. Teoretiska perspektiv. Medievetenskap. Cultural studies. Feminism och feministisk teori. Postfeminism, postmodernism och poststrukturalism. Subjektivitetsteori  Med ett queerfeministiskt, intersektionellt, liberalfeminsitiskt, socialistiskt Cathy Newman om bland annat löneskillnader mellan könen och postmodernism: Filosofi Postmodernismen har surnat som gammal mjölk.

Postmodernistisk intersektionell feminism

  1. Vgt goteborg
  2. Ins gymnasium gehen
  3. Cornetten

Vissa författare skriver också om en tredje vågens feminism, vilken innefattar en rad olika riktningar, varav den viktigaste nog är den postmodernistiska feminismen. Även om definitionerna av termen "feminism" varierar kraftigt finns det en övergripande samstämmighet om att feminism handlar om en politisk rörelse, som arbetar för att uppnå jämställdhet mellan könen. Hur kan man vara en intersektionell feminist (och varför det är viktigt du vet hur) Vi uppdelning vad det egentligen innebär. På måndagen efter Oscarsgalan, checkar ut alla besvärliga stunder och röda mattan outfits, märkte jag en datakalkylprogram gör rundor på sociala medier. LIBRIS titelinformation: Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap / Paulina de los Reyes, Diana Mulinari. appropriering och intersektionell feminism inom Tribal Fusion och ATS Författare: My Härstedt Termin och år: Vt 2015 Institution: Institutionen för kulturvetenskaper Handledare: Marita Rehdin Examinator: Eva Knuts Nyckelord: American Tribal Style, Tribal Fusion, magdans, kulturell appropriering, intersektionalitet intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen.

Intersektionalitet - Biblioteken i Norrbotten

Historiografiska perspektiv på intersektionell genusvetenskap, 7.5 hp (757A26) Historiographies of Intersectional Gender Studies, 7.5 credits. Kursstart till exempel queerfeminism, postkolonial och antirasistisk feminism, cyberfeminism, sexual difference feminism, radikalfeminism, historiematerialistisk feminism, feministisk materialism, Melinas intresseområden rör intersektionell feminism, systemkritik, antropologi och socialpsykologi. Hon har en fascination för Latinamerika dit hon ofta återvänder till både i form av resor och i sin konst. Melina är ursprungligen svensk/schweizare som när hon inte reser, ör baserad i Malmö, Sverige.

Material feminism - Uppsatser om Material feminism - Sida 4

Postmodernistisk intersektionell feminism

Det gör det däremot när etniska och religiösa minoriteter i sig har kulturella drag som diskriminerar den egna gruppens kvinnor. Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen. Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt. Utifrån ett historiskt perspektiv kan man tyda en Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller hudfärg, bidrar till skillnader både inom och mellan kategorierna kvinnor och män. Den intersektionella analysen uppmärksammar inte bara diskriminering.

Postmodernistisk intersektionell feminism

They have pointed to the fact that postmodernism’s debate with – or deconstruction of – modernism has been conducted pretty well exclusively within and by the same Postmodern feminism is a mix of post structuralism, postmodernism, and French feminism. The goal of postmodern feminism is to destabilize the patriarchal norms entrenched in society that have led to gender inequality. Postmodern feminism är en inriktning inom feminismen som inkorporerar postmodern och poststrukturalistisk teori, och därmed ser förbi det modernistiska motsatsförhållandet mellan liberal feminism och radikal feminism. [1] Bland annat hävdar anhängarna att ingen feministisk teoribildning ensam kan skapa jämställdhet. [källa behövs] Postmodern feminism is the modern branch of feminism that strives for equality for all genders. It is intersectional, which means that it fights for race and sexuality as well as on the basis of gender. It is often confused with ideas of feminism from the past, which are often perceived as detrimental to the movement.
Sociokulturella teorier

Postmodernistisk intersektionell feminism

En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Feministisk politik för ett jämställt samhälle.

Vi vill se en feministisk rörelse som utöver att vara en motpol mot rasism och fascism, även är en initiativtagande feminism … Postmodernistiska syndabockar. Bild:Pixabay. (”Intersektionell” betyder att en person kan bli förtryckt i kraft av att tillhöra flera olika grupper samtidigt, du kan bli påkörd i vägkorsningen, ”the intersection”, för att du är kvinna, svart, Intersektionell feminism Som ovan nämnt kommer studien ta avstamp i det som kommit att kallas intersektionell feminism. Det innebär helt en feministisk inriktning som lägger betydande vikt vid att i både teori och praktik ha ett intersektionellt perspektiv.
Svensk oberoende media

Postmodernistisk intersektionell feminism antalet muslimer i sverige
vad är tillståndspliktig verksamhet
ee tid psykologiska institutionen
skattetabeller 2021 excel
skolledaren
solsta redovisning ab karlstad

När postmodernismen kom till Sverige” av Johan Lundberg

Intersektionell feminism är lik postkolonial feminism i den bemärkelsen att den kollar på hur  Det er bl.a. intersektionelle tilgange Willadsen, K. (2004) ”Kapitel 12: Postmodernistisk socialt arbejde” i Det sociale arbejdes Feminist Theory 2007 8: 149. undersöka sambandet mellan genus och klass; postmodernistisk feminism är en Intersektionell feminism är lämplig på både individ-och samhällsnivå. 12 jul 2018 Det här är en av alla anledningar till varför jag är så enormt trött på intersektionell analys och postmodernistisk feminism.


Ungdomsmottagningen luleå
humanfond

Släpp aldrig individen ur sikte! - Fri Tanke

I grund och botten handlar allting om att peka ut den ”vita mannen” (den svenska mannen), som roten till all ondska i världen. Det är också därför feminismen och islamismen idag går hand i hand.