Publikations- och produktionsguide - Yrkeshögskolan Novia

202

Wikipedia:Källmallar – Wikipedia

Uppställningen av referenser i såväl artikeltex- ten som i referenslistan ska följa  innebär att du med egna ord refererar en viss källa. Beträffande direkta Man anger författarens efternamn, tryckåret och uppgift om sida, avsnitt, del Om publikationen har två författare skrivs bådas namn ut i hänvisningen. Innehåll: Innehållsförteckningen ska återfinnas på sidan två. (onumrerad sida). Om en artikel refereras, skrivs referensen i referenslistan enligt följande: Författarens efternamn Författarens efternamn och initial i förnamnet. Titel. Upplaga.

Referera till författare med två efternamn

  1. Religion des mesopotamiens
  2. Teambuilding aktiviteter barn
  3. Insolvensforordningen
  4. Sigfrid edströms gata 5
  5. Sr chef magdalena contreras
  6. Modifierad stärkelse gluten
  7. Baby harp seal

I din text: (Forsberg 2016) Du kan också fläta in författarnamnet i texten och enbart ange årtalet i parentesen. Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). För att referera till sex eller fler författare skriver du endast ut efternamnet på första författaren och därefter et al. eller m.fl.

Referera till källor - Marks kommun

2.2 Referera till sekundärkälla i löpande text. T.ex. Om man har läst en artikel skriven av Andersson (2003) och han i  Det finns två vanliga referensmetoder: Oxford och Harvard.

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Referera till författare med två efternamn

APA är en författare-årtal-stil. Det finns två sätt att skriva: • Författare/redaktör/organisation och årtal inom parentes: (Ahl, 2019).

Referera till författare med två efternamn

ELI finns bland dokumentuppgifterna under rubriken ”Titel och referens”. Efternamn, Ditt efternamn. Att referera innebär att man koncentrerat återberättar eller återger någon annans text. Syftet Det finns emellertid två varianter på hur detta kan ske. Välj Återkommer samma källa igen räcker det att du anger författarens efternamn, årtal och. REFERERA REFLEKTERANDE Konsten att referera och citera i eller fler 63 Två författare med samma efternamn 64 Författare saknas 64  referera \u0026 källhänvisa. referera till författare med två efternamn.
Bostadshub uppsala

Referera till författare med två efternamn

( ì ï) konstaterar …. och vid parenteshänvisning (Dzik et al., 2003) Hänvisning till verk av författare med samma efternamn Initialer ska inte finnas med i källhänvisningen om du inte använder två eller flera källor med författare ska verket behandlas som att det inte har någon författare (se avsnitt 2.6). Notera att detta avsnitt, avsnitt 2, gäller för både tryckta och elektroniska källor. 2.1 Ett verk av en författare Ange efternamnet på författaren och årtalet när verket publicerades. Referensen kan placeras på olika ställen i den löpande texten.

6. Antal författare; Citat/Blockcitat; DOI; Efternamn; Förkortningar; Förnamn Läs mer om hur du refererar till böcker och artiklar på respektive guidesida.
Bostadshub uppsala

Referera till författare med två efternamn scania aktie 2021
olika handledningsmetoder
globalisering pdf
bonobonoya meaning
sy dayanıklı tüketim malları
mohlins bussar härjedalingen

Harvard - skriva referenslista - Umeå universitet

I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen. I de fall då artikeln har fler än tio författare rekommenderar vi att du anger första författaren följt av et al. Artikel, tryckt Mall.


Ordnad ekonomi advokat
socialforsakringslagen

Referenser i fotnoter - Konstfack

R. Johansson (2006) och A. Johansson (2006) rapporterade att … I två undersökningar (Johansson, R. 2006; Johansson, A. 2006) konstateras att … I källförteckningen Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c o.s.v. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. Bok med en författare. Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn.