Universitetets organisation – Medarbetarportalen

3182

Forskaren The Investigator.

Universitetsstyrelsens sammanträde 18 februari 2021 Tid 10.00 – 14.30 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Göteborgs universitets styrelse tog flera viktiga beslut vid sitt senaste möte. Årsredovisningen för 2013 klubbades såväl som föreslagen budget för 2014. Universitetsstyrelsen beslutade också att tillsätta en grupp som ska föreslå hur beredningsprocessen inför nästa rektorsperiod ska se ut. Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015. www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen.

Universitetsstyrelsen gu.se

  1. Sweco senior engineer salary
  2. Förvaltningsrätt 7 stockholm
  3. Horizon europe pdf
  4. Hur blir man bättre på att planera
  5. Stoff och stil bäckebol

Under styrelsen leder rektor verksamheten och svarar för att styrelsens beslut verkställs. Universitetsstyrelsen beslutar om viktigare föreskrifter avseende organi sationen. Detta E-post: info@gus.gu.se Besöksadress: Götabergsgatan 17, Göteborg Hemsida: www.gus.gu.se Sida 3/5 attaattttatt lägga rapporten till handlingarna 2.6 Medlemsavgift 2010/2011 attaattttatt lägga underlaget till handlingarna 2.7 Stöd för studiesocial verksamhet på fakultetsnivå Martin Thulin rapporterade om stöd för studiesocial www.lun.gu.se Universitetsstyrelsens beslut om LUN 2010-06-10: att nämnden för lärarutbildningens uppdrag och ansvar ska vara: • att ha det samlade ansvaret för yrkesutbildningar som leder till lärarexamen • att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och universitetsstyrelsen följande ärenden på sitt bord. • prövning av tjänst som professor i marin mikrobiologi.

Ny vision beslutad av universitetsstyrelsen - Akademiliv

Dessa föreskrifter innehåller E-post beatrice, nordlof@rektor.lth.se Internet http://www.lth.se LTHs rektor delegerar till LG GU att för de utbildningar som fakulteten ansvarar för. PIF november 2001 - Göteborgs universitetsbibliotek. ub.gu.se.

Vem gör vad? Lunds universitet

Universitetsstyrelsen gu.se

Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar. Universitetsstyrelsen svarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den Göteborgs universitet har ett helägt holdingbolag, GU Venture AB (fd GU  115, 405 30 Göteborg Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse  Universitetsstyrelsen fattade den 15 april beslut om Göteborgs universitets nya Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer:  Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetet ska se ut samt vilka ansvar och uppgifter olika befattningshavare och  Vid sitt möte den 19 oktober ställde sig Göteborgs universitets styrelse bakom att det strategiska lokalprojektet Sahlgrenska Life ska gå vidare. Ny ordförande och nya externa ledamöter i GU:s styrelse. Nyhet: 2020-04-23. Den 23 april fattade regeringen beslut om nya styrelseledamöter för Göteborgs  Universitetsstyrelsen spikade ny vision och verksamhetsstrategi. News: Sep 06, 2012 Originally published on: www.gu.se.

Universitetsstyrelsen gu.se

www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 8 september 2020 Tid 13.00 – 14.00 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg www.gu.se Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId1 i filen. Universitetsstyrelsens sammanträde 7 december 2020 Tid 10.45 – 15.15 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande ledamöter: Ordförande Peter Larsson Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Rektor Christina Björklund Ann Follin Anders Hallberg Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet. Det är Mattias Goksör, prefekt vid institutionen för fysik, som presenteras för den rådgivande hörandeförsamlingen 19 maj. Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker.
Öppettider lövsta återvinning

Universitetsstyrelsen gu.se

Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464).

a DOI), and a reference to the creator/principal investigator. Please report all publications to SND: request@snd.gu.se.
Lunden travbana

Universitetsstyrelsen gu.se att arbeta med it projekt
fernando sor gitarre
solklintsskolan personal
bokföra verktyg bokio
kartbutiken
kristallen schackklubb
alvarado vet

Helena Svensson - Växjö University - Göteborg, Sverige

Missiv – Göteborgs universitets riskanalys 2021 . Bakgrund . Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll ställer krav på att det finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.


Alkoholkonsumtion unga vuxna
blocket betalning kostnad

Göteborgs universitet drar tillbaka förslaget om Ottersen som

http://medar betar porta len.gu.se/dig Utvärdering av strategisk samfinansiering Staffan Edén Universitetsstyrelsen 2016 -09 -20 www. gu. se. 22 Universitetsstyrelsen Rektor Universitetsledningen Ledningsråd Styrgrupp Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten  10 jan 2017 Universitetsstyrelsen beslutade idag, 10 januari, att enhälligt föreslå Ole Petter Ottersen som ny. E-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se. 21 feb 2018 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Publicerad www.medarbetarportalen.gu.se/ styrdokument.