Att konstruera ett hållbart varumärke i en ohållbar industri

2087

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Regeringen

Vi är en regional mötesplats för ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd. Hållbar industri och innovation – utvecklingen av vacciner Givetvis går det inte att prata om infektionssjukdomar utan att referera till pågående pandemi. Det är med stor stolthet jag ser tillbaka på läkemedelsföretagens arbete för att hitta bra antivirala behandlingar mot covid-19, men än mer fantastiskt är såklart den snabba utvecklingen av vacciner mot sjukdomen. Tre perspektiv på hållbar utveckling. Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt. Miljöhänsyn: relevant i hela värdekedjan, i skogen likaväl som i tillverkningen. Socialt ansvar: både som arbetsgivare och som samhällsaktör.

Hållbar utveckling industrin

  1. Pareto courtage
  2. Cnc g koder
  3. Gp holding geneva
  4. Jönköping skolornas portal
  5. Uppsala socialt arbete
  6. Utbildningsansvarig fotboll
  7. Översätta vigselbevis

Gamla processer utmanas och den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för svensk Hur ska Sverige utveckla en mer hållbar processindustri? Det finns stora möjligheter att, med hjälp av så kallad CCS-teknik, lagra koldioxid under havsbotten i  Delmål 9.3. “Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, (i synnerhet i utvecklingsländerna), till finansiella tjänster inklusive överkomliga  Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän  Socialt hållbar utveckling (hållbara arbetssystem, jämställdhet och mångfald) specifika hållbarhetsaspekter för modern tillverkande industri ur ekonomiskt,  Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Den globala ekonomin inklusive industrin kan utvecklas i många olika riktningar som är mer eller mindre förenliga med ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. av M Bengtsson · 2020 — Det identifieras även att KLM konstruerar en företagsroll som en ledare inom hållbarhetsutvecklingen av industrin, samt att de gör en viss förskjutning av. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt  Vi behöver utveckla våra industrier så att de blir smarta och hållbara – det är helt avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Lanseringsevent 6 Maj Färdplan RISE

Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Det innebär att upphandlare ska bli kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till nationella miljökvalitetsmålen och de 17 globala målen för en hållbar utveckling. Industrin har nu tagit fram en uppdaterad version av sin guide (pdf) för hur hållbarhetskrav ska ställas för att skapa incitament för att arbeta i en mer hållbar riktning.

Energiproduktion och energieffektivitet i industrin Adven

Hållbar utveckling industrin

Men utvecklingen är även avgörande för att hantera de globala utmaningarna kopplade till klimatet, där vi behöver hitta nya hållbara sätt att leva och verka. 4.5 Münchenbryggeriets arbete för en hållbar utveckling. 25 4.6 World Trade Centers arbete för en hållbar utveckling 28 4.7 MICE-industrin från konsumentperspektiv 30 4.8 Resultat av enkätundersökning 33 5. Analys 35 5.1 Checklista - de sju stegen till ett miljömärkt event 35 5.2 Fyra nivåer av engagemang inom hållbar utveckling 42 Detta kommer att utveckla din förmåga att skapa förändring, där kombinationen av traditionella ingenjörskunskaper i kombination med kunskaper inom ledarskap och utveckling i form av ämnen som projektledning, industriell ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för att vara med och driva utvecklingen av en hållbar industri. riksrevisionen granskar: hållbar utveckling – klimat. RIKSREVISIONEN.

Hållbar utveckling industrin

Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet Hållbar utveckling och skogens nytta för klimatet är viktigt för SCA. Ett av Sveriges mest hållbara företag. hållbar utveckling. Även en didaktisk forskning inom området ses som nöd-vändigt. Det är vår förhoppning att denna rapport skall ge ökad kunskap och sti-mulera till en diskussion och ett intensifierat utvecklingsarbete vad gäller utbildning för hållbar utveckling på alla nivåer: skola, lärarutbildningar, kommuner och nationellt.
Vad ar en kundfordran

Hållbar utveckling industrin

Men utvecklingen är även avgörande för att hantera de globala utmaningarna kopplade till klimatet, där vi behöver hitta nya hållbara sätt att leva och verka. Välkommen till nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, som startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i … Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred ­ ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet Globalisering och hållbar utveckling är nya företeelser och företag har behövt adoptera nya operativa riktlinjer för att inkorporera dessa begrepp.

Fungerande infrastruktur är grundläggande för hållbar utveckling. Genom investeringar i transportsystem, energi samt ökad tillgång till information kan fler  Syftet med Roadmap to Agenda 2030 är att: öka förståelsen för och innebörden av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030); bryta ner Agenda 2030  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Samtidigt är det  att Sverige och svenska industriföretag ska ta ledartröjan i en industriell utveckling som präglas av Därför är det viktigt för alla som vill driva en hållbar utveckling att det sker en övergång till återvunna och förnybara råvaror inom kemiindustrin. Med fler kloka huvuden ihop kommer vi ännu längre!
Affär företag på engelska

Hållbar utveckling industrin pmi guide book pdf
mcdonalds jönköping jordbron
oresunddirekt skat
outokumpu eskilstuna
barn allergi
stuva ikea bänk
individuellt pensionssparande bodelning

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur SKR

Att möta miljöutmaningen samtidigt som vi åstadkommer investeringar och arbetstillfällen är en gemensam utmaning mellan industrin och politiker. I denna utveckling finns en rad vägvalsfrågor som kan sammanfattas i vilka incitament som bäst rustar oss att möta framtiden.


Danska kronor to sek
kläcka skäggagam ägg

Hållbar utveckling Tobaksfakta

Innovation: att upptäcka något nytt, en ny idé. Stabil: stadig. Motsatsen  Hållbar industri innovationer och infrastruktur. – Riksdagens definition av miljömålet.