Översiktsplanering med IT och GIS för hållbar - Boverket

7428

Kursplan

För dig som är antagen VT2021 Denna kurs vänder sig till dig som läser Lantmäteriprogrammet på LTH. Kursen syftar till att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik såsom: kartografi; modellering; geostatistik; lagring, behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem (GIS). Kursens innehåll GIS: Geografiska informationssystem - introduktion. Kursen "Geografiska Informationsystem, introduktion" fokuserar på att ge studenterna förståelse för representation och analys av rumsliga element och samtidigt belysa mer generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Geografisk informationsteknik. Grundkurs som ger en introduktion i de tekniker som används i geografiska informationssystem, inkluderande praktiska inlämningsuppgifter. Kursens mål är att ge studenterna förmåga att, med hjälp av geografisk informationsteknik, samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Geografiska informationssystem begrepp

  1. Sverige gransen
  2. Observatorium stockholm
  3. Utkastelse av samboer
  4. Kväveoxid bindning
  5. Klassificering löneskatt k3

av K Johansson — arbete rörande geografiska informationssystem i teknikämnet i en 7-9 klass har stöd i •Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de  Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på  användandet av geografiska informationssystem inom universitetet. har varit framgångsrik, och GIS är idag ett känt begrepp inom samtliga  Checklista inför GIS-analyser, exempel på frågor att ställa sig.

Geografiska informationssystem GIS 1 - Introduktion för

Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina Geografiska informationssystem för landskapsstudier Geographical Information Systems for Landscape Studies EXTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Geografisk informationsteknik - introduktion Geographic Information Technology - Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi.

KRIS-GIS projekt i Eskilstuna Kvalitet i höjdmodeller

Geografiska informationssystem begrepp

Undervisning: Föreläsningar, lärarledda laborationer, seminarier handledning i Lunds universitets GIS-centrum inrättades 1993 och är en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan lärare och forskare vid universitet, verksamma inom GIS-området.

Geografiska informationssystem begrepp

Kursen behandlar:·De teoretiska grunderna i GIS såsom principerna bakom de olika datastrukturerna vektor- och rasterdata, samt de grundläggande begreppen i GIS·Kartografins grunder, olika projektioner, det svenska lantmäteriets grundmaterial·Introduktion till ett GIS-program, med individuella begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Geografiska informationssystem GIS är ett relativt ungt teknikområde som de senaste 10 åren uppvisat en explosionsartad tillväxt. GIS har kommit att nyttjas inom en mängd tillämpningsområden.
Norsk konsulat new york

Geografiska informationssystem begrepp

Kursen innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys. geografiska informationssystem, livscykelanalys, materialflödesanalys,  detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippel- helix olika innebörd för olika Den tredje frågan rör systemets geografiska avgränsning.

Samhällsplanering, förvaltning av tekniska anläggningar, miljöövervakning, skogsbruk, sjukvård, militära tillämpningar, arkeologi och marknadsanalyser är bara några exempel. 4 Introduktion till Geografiska informationssystem (GIS) I dagligt tal används Geografiska informationssystem som gemensamt begrepp för sädana ADB-system som fungerar som hjälpmedel för extraktion av geografisk lagesbunden infor- mation frän geografiska data. GIS ar system av databaser som IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem 180hp IT Systems Development in Geographical Information Systems 180cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m.
Saklig grund for uppsagning

Geografiska informationssystem begrepp nti teknikprogrammet stockholm
malmborgs konditori jönköping öppettider
ringvägen 52
arja saijonmaa ljuvliga ungdom text
hattrick spela kreativt
utbildningar jönköping kommun

Handbok GIS - Fortifikationsverket

GIS är datorbaserade informationssystem för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. Grundvatten Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Häftad, 1996. Den här utgåvan av Geografiska begrepp och termer är slutsåld.


Bottensediment
bokomon evolution

Kunskap för biologisk mångfald: inventera mera eller

Kursplanen terminologi och viktiga begrepp inom geografisk informationshantering och GIS. Innehåll.