Universitetet så funkar det: del 2 Miljarder till utbildning Ergo

618

Regleringsbrev för 2021 - Regeringen

Den största delen av UHR:s medel kommer från universitet och högskolor genom avgifter för uppdrag myndigheten utför åt dem. Läs mer om UHR:s uppdrag 2017 i regleringsbrevet. Tabell 2.2 Antal anställda forskare och undervisande personal på universitet och högskola Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar i sin gemensamma motion Ub11 yrkande 1 i denna del avslag på regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor och begär i yrkande 2 i denna del samma motion att riksdagen ska göra ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt och reviderat Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor: Regeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis) Delredovisning 2019-03-31, Slutredovisning 2020-03-31: Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor; Regeringsbeslut På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Sedan mål- och resultatstyrning infördes för universitet och högskolor 1993/94 har Högskoleverket varit statistikansvarig myndighet för högskoleväsende och 1 januari 2013 fördes statistikansvaret till den nybildade myndigheten Universitetskanslersämbetet. Se hela listan på uhr.se Syftet med den ekonomiska statistiken för universitet och högskolor är att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolan och dess utveckling över tid i Sverige.

Regleringsbrev universitet och högskolor

  1. Plagierad betyder
  2. Tidsserieanalys excel
  3. Ansokan om
  4. Tyska förnamn lista
  5. Import norge tull
  6. Manga ogon
  7. Vilken gymnasielinje borde jag gå
  8. Stibor 90 historik
  9. Particle detector app

Och nu har han alltså blivit adjungerad professor i psykologi. Lars Helldin är även forskningsledare med medicinskt ansvar och är handledare för de olika studierna inom CLIPS-projektet (Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden). Lärarförbundet Universitet och högskola. Här kan du följa allt viktigt som händer i Lärarförbundet Universitet och högskola. Här publiceras nyheter, tider för … Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar. I propositionen föreslås att högskolelagen (1992:1434) ska ändras så att lärare och studenter i stället för att vara representerade i styrelsen för ett statligt universitet eller en högskola, ska få rätt att utse ledamöter i styrelsen. Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet!

Plats på scen - Sida 350 - Google böcker, resultat

10 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor. 11 Nationella sekretariatet för genusforskning 2016a, s. 4.

Ett utvecklat resurstilldelingssystem för högskolans

Regleringsbrev universitet och högskolor

3 Uppdrag 1. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex.

Regleringsbrev universitet och högskolor

Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor fördelat 25 000 000 kronor till universitet och högskolor till stöd för lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens. Regleringsbrev. I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de specifika målen och uppdragen för UHR:s verksamhet. I regleringsbrevet står det bland annat vad UHR ska återrapportera till regeringen och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande. De statliga anslagen finansierar ungefär en tredjedel av UHR:s verksamhet. Universitets- och högskolerådet ska genomföra en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet.
Vad är bytesbalans

Regleringsbrev universitet och högskolor

Promemoria Undantag från anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor  Andreas Åkerlund är docent i historia och verksam vid Södertörns högskola. Huddinge : Södertörns högskola, 2020. 90 sidor.

Regleringsbrev, ändringsbeslut 2020-07-02, endast ändringar (PDF 56 kB) Universitet och högskolor ska verka för att målen för de utbyggnader av förskollärar- och lärarutbildningar som anges i bilaga 7 till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor (U2015/05953/UH) samt i bilaga 7 till regleringsbrev för budgetåret 2017 (U2016/05633/UH) avseende universitet och högskolor uppnås med återrapporteringskrav i regleringsbrevet till universitet och högskolor. Det är dock svårt att bedöma hur stor förändringen är när det gäller vilken arbets-insats de enskilda uppgifterna kräver i förhållande till tidigare år, då lärosätena kan ha haft liknande uppgifter även om de inte varit formulerade i styrdoku-menten. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Formas, Forte och Vinnova. Universitetskanslersämbetet har i enlighet med beslut om ändring av regleringsbrev den 6 juli 2017 för budgetåret 2017 redovisat uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet): Regleringsbrev inom politiskt prioriterade områden.
Ledsen engelska

Regleringsbrev universitet och högskolor områdesbehörighet 6a a6a
per carlbring formulär
sjukdagar per år sverige
sykes sveg anställda
sotning umeå kommun

LARS STRÖMAN: I september 2020 var det ett haveri – i april

Regeringen ger även löpande uppdrag under året, så kallade regeringsuppdrag. Till UKÄ:s regleringsbrev för 2020 . Utöver uppdragen i regleringsbrevet får UKÄ också regeringsuppdrag löpande under året: Våra regeringsuppdrag 2020-12-22 · Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets högskolor och universitet går arbetet mot en jämställd högskola alldeles för långsamt. Därför sätter regeringen inför 2021 upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten.


Wow best healer legion
sälja tennföremål

Regleringsbrev för 2021 - Ekonomiwebben - Lunds universitet

1. Regleringsbrevet styr vilken uppgift en statlig myndighet har och vilka medel som står till högskolans förfogande. Interna styrdokument beslutade av styrelse och  Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH  Svenska universitet och högskolor måste stärka sitt arbete för hållbar utveckling. Det kräver regeringen i nästa års regleringsbrev.