Viktberäkningsprogram i Excel för renhållningsfordon - Theseus

6683

Teknisk Beskrivning, kap 9 Stockholms Framtida

högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Denna lag gäller inte i fråga om ett fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

  1. Praktikant fn delegasjonen new york
  2. Jan lindhe symposium

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För buss med två axlar: 19,5 ton: 19,5 ton: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För motordrivet fordon med tre axlar: 25 (28*) ton: Se bruttoviktstabell BK2: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För ledbuss med tre axlar: 28 ton: Se bruttoviktstabell BK2 Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids.

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Viktigt att veta. Upplevelser 82. Upplevelser 82.

Lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner - Lagboken

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 4.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Observera att  BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna boggitryck. Boggitryck är en beteckning som Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.
Överta leasingavtal

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen. • Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter.

11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen.
Neurological examination

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg radio klartext se
kroppsbilde psykologi
cityakuten stockholm
kan trump bli avsatt
järva tolk arvode
jan sparring död

Trafikförordning 1998:1276 - trafrakt.se

Roadworx. Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton jämförelse med 30 och 40mm tjocka solida vägplåtar i 4m och 6m längder. All rights  BK3 verkar vara aningen flummigt, då axelavståndet och eller axeltrycket hos ett fordon kan leda till ett lägre, från skyltningen avvikande tillåtet maxvärde. vilket innebär alltså att axeltrycket här i exemplet får vara högst 5,5 ton.


Motorsag test tv2
att klaga på migrationsverket

Bärighetsklass - Järnvägsdata

Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton jämförelse med 30 och 40mm tjocka solida vägplåtar i 4m och 6m längder.