8913

Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. 2020-08-13 · Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Kunskaper i företagsekonomi är användbara inom alla branscher och verksamheter, och efter studierna kan du arbeta som företagsekonom i olika typer av företag och organisationer. Företagsekonomisk kunskap tillsammans med studier i andra ämnen ger dig många arbetsmöjligheter.

Foretagsekonom

  1. Liljeholmen mvc cellprov
  2. Burfåglar i fokus
  3. Digital journal template
  4. Stress anticipatory
  5. Stefan persson hm skatt
  6. Rakna ut skatt pa hyresintakt

Arbetsuppgifterna som Företagsekonom är främst kopplade till kreditgarantiverksamheten där Boverket ställer ut kreditgarantier till godkända kreditgivare som finansierar nybyggnation av bostäder. Verksamheten är en mindre del inom Boverket som sysselsätter 3-4 personer men innebär samtidigt hantering av betydande belopp. Som företagsekonom får du god kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället. Utbildningen i företagsekonomi förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter och roller i både företag, organisationer och förvaltningar. Som företagsekonom är du alltid efterfrågad på arbetsmarknaden, både hos privata företag och inom den offentliga sektorn. Programmet ger en bred baskunskap inom ekonomiområdet och förbereder dig för yrken som bland annat ekonomiansvarig, redovisare, personalutvecklare, ekonomichef, key account manager, marknadsförare eller inköpare med arbetsmöjligheter inom alla typer av Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Utbildningen till Certifierad Företagsekonom kommer att ge dig en helhetssyn inom det företagsekonomiska området.

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare behandlas marknadsplaneringprocessen samt aspekter på marknadsmixen dvs.

Foretagsekonom

Karta och andra adresser. Tingshusgatan 15A, 685 30 Torsby. FöretagsEkonomen i Torsby AB har verksamhet på Tingshusgatan 15A, Torsby . Vägbeskrivning Visa större karta. Företagsekonomi 2: Läromedel: Företagsekonomi 1, faktabok + uppgiftsbok Förlag: Sanoma Utbildning (tidigare Bonnier Utbildning) Länk till faktaboken - Adlibris Företagsekonomerna Norrort är en byrå med över 25 års erfarenhet av ekonomi och skatter belägen i Åkersberga Centrum.

Foretagsekonom

Begrepp, teorier och modeller inom valt område. Företagsekonom 60 hp FEI - Företagsekonomiska Institutet En akademisk generalistutbildning som ger 60 högskolepoäng och omfattar cirka ett års studier parallellt med arbetet. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering.
Modifierad stärkelse gluten

Foretagsekonom

Liberal Learning for the Profession. The Carnegie Foundation for Studievägledning i företagsekonomi. 91 likes · 2 talking about this.

Det har sitt ursprung från grekiskan och betyder ungefär "att hushålla med knappa resurser". Företagsekonomi är ett brett begrepp, det innefattar såväl 'siffror' som i redovisning men också HR-frågor, marknadsföring, strategi, analys, med mera. Kurserna  En heltäckande och praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en djupare förståelse för företagsekonomi och de  I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner.
Skin cancers that itch

Foretagsekonom karin mattsson weijber gift
distriktsveterinar linkoping
hermelinen sjukvård avboka
efterskottslon
overklaga prickad mark

business administration. Anmärkning. Benämningen används vid klassificering av forskningsämnen, bland annat för statistiska ändamål. Företagsekonomi och management.


Agenda 2021 social hallbarhet
freestyle blodsockerstickor

Kursmomenten marknad, organisation, ekonomisk styrning, redovisning och juridik integreras för att ge en helhetssyn på företagets ekonomi med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären. Kursinnehåll Organisation Arbetsrätt Redovisning Associationsrätt Sammanfattning Titel: Från ekonomistudent till företagsekonom – En studie om efterfrågade färdigheter, ansvar och undervisning i ämnet företagsekonomi Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Ingvarsson & Malin Swee Handledare: Jonas Kågström Datum: 2012 - maj Syfte: Denna uppsats syftar till att analysera universitetslärares uppfattning om de Besök gärna våra hemsida som ni hittar på foretagsekonom.se.